top of page

Dary pre pápeža Zlatník Husovský vyhotovil kalich a paténu, ktoré odkazujú na Annu Kolesárovú

2021-09-10

Dary pre pápeža Zlatník Husovský vyhotovil kalich a paténu, ktoré odkazujú na Annu Kolesárovú
bottom of page