top of page

„Skutočné žitie prebieha v tichu, v pravidelnom striedaní prílivu s odlivom, akoby plody, ktoré mlčky zrejú k bodu, keď sa pustia, keď sa vlastnou tiažou utrhnú.“
(Hana Androniková)

Prsteň v 14k bielom a žltom zlate s patinou. Voliteľná veľkosť.

Váha 4,97g

Fraktály 2

    bottom of page