top of page

Náboženské predmety

Inšpirácia sa ukrýva v každodennom živote

V mojom umeleckom živote vnímam viaceré misie. Najvznešenejšou a môjmu srdcu najbližšou je tvorba náboženských predmetov. Je to misia, ktorá napĺňa moje srdce a každý deň ma teší pri objavovaní krásy Boha. 

bottom of page