Rozhovor pre Rádio Regina

Nov. 27, 2020

Marek Husovský v rozhovore s Martinou Polákovou rozpráva o svojich inšpiráciách, o práci a o hodnotách.