Umelecký zlatník Husovský/Prekonať covid bolo mojou osobnou krížovou cestou

Apr. 02, 2021

V rozhovore opisuje svoju cestu k umeniu a tvorbe a dôležitosť rodiny v jeho živote. Spomína aj svoj nedávny ťažký boj s covidom, myšlienky na smrť a ako mu prekonaná bolesť a strach pomohli pripraviť sa na slávenie Veľkej noci.