top of page

Ironickým zvykom ľudských bytostí je bežať rýchlejšie, keď sme zablúdili.

Rollo May

125 g

Striebro

NÁRAMOK STRATENÉ CESTY

    bottom of page