top of page

Mliečna dráha nie je nič iné ako množstvo nespočetných hviezd posadených do zhlukov.

Galileo Galilei

84 g

Striebro

BROŠŇA MLIEČNA CESTA

    bottom of page