top of page

Poézia nie je uvoľnením emócií, ale únikom od emócií; nie je vyjadrením osobnosti, ale únikom od osobnosti. Ale, samozrejme, len tí, ktorí majú osobnosť a emócie, vedia, čo znamená chcieť uniknúť z týchto vecí.

T. S. Eliot

 

Zlato, Striebro

PRSTEŇ OSOBNOSŤ

    bottom of page