top of page

Vzťahy sú hybnou silo nášho života. Boh sám je láskou medzi Otcom a Synom. Máme milovať a byť milovaní.

 

2022

striebro - mosadz

25x15cm

910g

ZÁCHVEV

    bottom of page