top of page

„Naša smrť nie je koncom, ak môžeme ďalej žiť v našich deťoch a mladšej generácii. Lebo oni sme my; naše telá sú len zvädnuté listy na strome života."

Albert Einstein

56 g

Striebro, meď

BROŠŇA STROM ŽIVOTA

    bottom of page